Subsidie thuisaccu's [2024]

Een thuisaccu is een aantrekkelijke investering voor huiseigenaren die op zoek zijn naar een manier om hun energiekosten te verlagen en tegelijkertijd bij te dragen aan het klimaat. Hoewel er nog geen subsidies zijn voor particulieren in Nederland met een thuisaccu, is het vaak toch een aantrekkelijke investering.

Waarom investeren in een thuisaccu?

Een thuisaccu is een goede investering voor zowel je portemonnee als het milieu. Door energie op te slaan die je overdag opwekt met zonnepanelen, kun je deze ’s nachts of tijdens stroomstoringen gebruiken en bespaar je op je energiekosten. Ook ben je door de thuisaccu minder afhankelijk van het energienet en kun je zelf je energie opwekken en opslaan. Bovendien speel je een actieve rol in de verduurzaming van het energienet en draag je bij aan het halen van klimaatdoelen. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de kosten van installatie en onderhoud en om offertes te vergelijken en professioneel advies in te winnen voordat je een beslissing maakt.

 • Besparing op energiekosten: Door de energie die je overdag opwekt met zonnepanelen of uit het net te opslaan, kun je ’s nachts en tijdens piekuren gebruiken, waardoor je minder stroom hoeft te kopen van het energienet en dus op je energiekosten bespaart.
 • Ondersteuning van het energienet: Met een thuisaccu kun je ook bijdragen aan het stabiliseren van het energienet door op piekmomenten energie terug te leveren aan het net.
 • Duurzaamheid: Een thuisaccu maakt het mogelijk om groene energie op te slaan en te gebruiken, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.
 • Zelfvoorzienendheid: Door de combinatie van een thuisaccu en zonnepanelen kun je zelf je energie opwekken en opslaan, wat je minder afhankelijk maakt van het energienet.
 • Waardevermeerdering van je woning: Het plaatsen van een thuisaccu kan de waardevermeerdering van je woning verhogen.

Hoewel de aanschafprijs van een thuisaccu een aanzienlijke investering is, is het belangrijk om te bedenken dat dit een investering is op de lange termijn, waardoor de besparing op de energiekosten op den duur de investering terugverdient.

Voor wie is een Thuisaccu interessant?

Een thuisaccu is interessant voor mensen die:

 • Zonnepanelen hebben: Wanneer u zonnepanelen heeft, kunt u energie opslaan die u overdag produceert in plaats van het direct te verbruiken. Hierdoor kunt u de energie die u produceert optimaal benutten en energie besparen.
 • Het energieverbruik willen verlagen: Door energie op te slaan in een thuisaccu, kunt u uw energieverbruik verlagen en zelfs uw energierekening verminderen. U kunt energie opslaan wanneer deze goedkoop is en het later gebruiken wanneer de energieprijs hoger is.
 • Onafhankelijker willen zijn van de elektriciteitsleverancier: Met een thuisaccu kunt u energie opslaan en gebruiken wanneer u het nodig heeft, zonder afhankelijk te zijn van de elektriciteitsleverancier. Dit is vooral belangrijk in gebieden met stroomuitval of wanneer de energieprijzen hoog zijn.
 • Bij willen dragen aan de verduurzaming: Een thuisaccu is een duurzaam product en een manier om bij te dragen aan de verduurzaming van de energievoorziening. Het is een manier om uw energieverbruik te verminderen en te zorgen voor een grotere afhankelijkheid van hernieuwbare energiebronnen.

Het is belangrijk om rekening te houden met uw specifieke energiebehoeften, budget en de beschikbare subsidies voordat u beslist of een thuisaccu interessant is voor u.

Energie Investeringsaftrek (voor bedrijven)

Energie Investeringsaftrek is een fiscale regeling in Nederland waarbij bedrijven kunnen profiteren van extra aftrek voor investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Dit betekent dat bedrijven die investeringen doen in energiebesparende producten en systemen, zoals thuisaccu’s, een groter deel van hun investeringskosten kunnen aftrekken van hun belastbare winst. Hierdoor kunnen bedrijven hun investeringskosten verlagen en sneller terugverdienen.

De Energie Investeringsaftrek is bedoeld om bedrijven te stimuleren om duurzame en energie-efficiënte producten en systemen te installeren en om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de Nederlandse economie. Het is belangrijk om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor de Energie Investeringsaftrek en hoe u deze regeling kunt benutten voor uw bedrijf.

Thuisaccu’s en klimaat

Thuisaccu’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen door de volgende redenen:

 • Vermindering van CO2-uitstoot: Door energie op te slaan en te gebruiken wanneer het nodig is, in plaats van altijd afhankelijk te zijn van het energienetwerk, wordt de behoefte aan centrale energiecentrales verminderd. Dit leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de productie van elektriciteit.
 • Versnelling van de adoptie van hernieuwbare energie: Thuisaccu’s helpen om de productie en het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren, wat bijdraagt aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 • Vermindering van energieverlies: Door energie op te slaan en te gebruiken wanneer het nodig is, worden de verliezen verminderd die optreden tijdens het transport van energie van de productielocatie naar de consument.
 • Verbetering van de energie-efficiëntie: Door het slim gebruiken van energie, wordt de totale energie-efficiëntie verbeterd en wordt er minder energie verspild.
 • Versnelling van de energietransitie: Thuisaccu’s zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie naar een duurzamere, efficiëntere en betere toekomst.

Hoewel thuisaccu’s een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelen, is het belangrijk om te realiseren dat er veel meer maatregelen nodig zijn om deze doelen te bereiken. Een geïntegreerde aanpak is nodig, waarbij thuisaccu’s samen met andere technologieën en beleid worden ingezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en een duurzame toekomst te waarborgen